Meist
Tõhela Paadipesa loomisele pandi alus 2001 aastal, kui
kunagistele talukarjamaadele alustati puhkekoha rajamist.
Esimese tööna puhastati kallas võsast. 2007 kaevati kanal paatidele,
hiljem ehitati paadisild ja tavapaadid asendusid Katranitega.
Paadipesas renditavad Katranid on ainulaadsed katamaraantüüpi alused, kuna on välja töötatud ja ehitatud kohapealseid olusid ning vajadusi arvestades. Paatide projekteerimisel ja ehitamisel saadi abi Leader toetusmeetmest. Paadid on siledapõhjalised ning väga stabiilsed, veomootorina kasutatakse akutoitel elektrimootoreid, kuid on võimalik liikuda ka bensiinimootori jõul.
Viie piknikulaua paigaldamiseni jõuti 2012 ja alates sellest ajast ongi
Tõhela Paadipesa oma praeguse ilme saanud ning on valmis vastu võtma
kalastajaid ja puhkajaid.


​EAS toetus:
Projekti Katran eesmärgiks on viia läbi patendi otsing leiutise uudsuse kindlaksmääramiseks.
Tulemuseks on nõutavate dokumentide esitamine Patendiametile patendi registreerimiseks.
Toetuse summa 2640eur.
Projekti rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond


PRIA LEADER meetme toetus:

Vastavalt PRIA Peadirektori otsusele nr 12498223
12 jaanuar 2018 nr. 13-6,51 on  projektitoetuse raames määratud Mändel OÜ-le toetus puhkemaja päikeseküttepaneelide, maaküttesüsteemi, keskküttepliidi, köögitehnika ja plakati ostuks ning katlamaja ehituseks. Investeeringu tulemusena parendatakse pakutavate teenuste kvaliteeti ja luuakse võimalus majutusteenuse ja toitlustuse pakkumiseks.


Tõhela järvest
Järve pindala  on 407 ha, suurimaks veesügavuseks on mõõdetud 1,5 meetrit. Muda paksuseks pakutakse 6 -7m. Tõhela järv on teadaolevalt Eesti madalaim järv.
Järves leidub hulgaliselt kalu (linask, haug, koger). Samas pesitseb järvel ka palju veelinde.
Pärnumaa linnustiku mitmekesisuse vaatepunktist on Tõhela- Ermistu märgala linnunimestikus 122 liiki, neist pesitsejatena 108.
 Meie sõbrad: